ONZE FILOSOFIE

GEPASSIONEERD. PROFESSIONEEL. GEZOND.

Kosten worden opbrengsten

De kosten van een kantoorwerkplek bestaan voor 90% uit kosten van arbeid en slechts voor 10% uit huur, energie en facilitaire kosten.
Het is dus van cruciaal belang om de genoemde 90% zo goed mogelijk te laten renderen.

Om het optimale (of maximale) rendement te behalen uit uw medewerkers is het van groot belang dat ze een gezonde en inspirerende werkplek hebben.
Natuurlijke elementen spelen daarin een belangrijke rol.
Planten zorgen ervoor dat de lucht wordt gezuiverd van schadelijke stoffen, de relatieve luchtvochtigheid kan worden verbeterd maar onderschat ook het psychologische effect van planten niet. Ziekteverzuim is vaak drastisch te reduceren als er sprake is van gebouw gerelateerde gezondheidsklachten.
Mensen voelen zich aantoonbaar beter met planten in hun omgeving.

Een investering in beplanting op kantoor zorgt ervoor dat uw medewerkers zich prettiger voelen op hun werkplek, minder vaak ziek zijn, beter presteren omdat zij zich beter kunnen concentreren en creatiever zijn.

Wetenschapelijk?

Al sinds eind jaren 80 wordt er onderzoek gedaan naar de effecten van planten op het welbevinden van mensen.
Gerenommeerde instituten als NASA, TNO en diverse universiteiten wereldwijd hebben onderzoek gedaan en doen dat nog steeds.
Het jongste wetenschappelijke onderzoek dateert van december 2015 waarin door een onderzoeker van VUMC uit Amsterdam is aangetoond
dat mensen sneller en beter herstellen van een stress-situatie als er planten in de ruimte aanwezig zijn dan wanneer die er niet zijn.

Wat kan Rent a Plant Green Solutions daarin betekenen?

Op basis van eventuele symptomen cq klachten verrichten we metingen naar de staat van het klimaat in uw kantooromgeving.
De uitkomsten van de metingen worden vervolgens geanalyseerd waarna de resultaten met u worden besproken.
Op basis van de resultaten adviseren wij u in de mogelijke stappen die genomen kunnen worden om de mogelijke problemen op te lossen.

ONZE FOCUS, EEN GEZONDE WERKPLEK

Vochtige lucht verbetert de gezondheid

Wanneer de relatieve luchtvochtigheid in de kantooromgeving te laag is heeft dat een aantal ongezonde consequenties.
Het gaat dan onder meer om klachten als:

 • droge ogen
 • droge keel
 • hoofdpijn
 • huidirritatie

Plantenwanden.nl verricht metingen op uw locatie om de aard en omvang van de problematiek vast te stellen.
Aan de hand van de uitkomsten van de metingen bieden wij u een passende oplossing en geven daarbij aan wat het effect zal zijn op de relatieve luchtvochtigheid.  Probleem opgelost. Dat noemen wij Planting Power!

Lucht in kantoor mag en kán schoner

Zonder dat we het in de gaten hebben ademen we de hele dag schadelijke stoffen in op onze werkplek. Copiers en printers stoten stikstofdioxide en ozon uit; vluchtige organische stoffen uit PVC vloeren en fijnstof van buiten dat door de ventilatie naar binnen wordt gezogen.

Plantenwanden.nl adviseert u over de maatregelen die u kunt nemen om de lucht in uw kantoor gezonder te maken. Natuurlijk horen daar groene planten bij; de luchtfilters van de natuur!
Dat noemen wij Planting Power!

Een positieve werkbeleving is essentieel

Al meer dan 20 wetenschappelijke studies zijn gepubliceerd die gaan over de positieve effecten van planten op de werkplek.
Gerenommeerde wetenschappers uit onder andere Nederland, de Verenigde Staten, Duitsland, Engeland, Noorwegen en Japan komen allemaal tot dezelfde conclusies. Medewerkers:

 • presteren beter én meer
 • maken minder fouten
 • zijn minder vaak ziek
 • zijn creatiever
 • kunnen zich beter concentreren
 • voelen zich prettiger
 • hebben meer waardering voor hun werkplek

Dat noemen wij Planting Power!

Contact

 • Virulyweg 8, 7602 RG Almelo

 • 088 180 1800

 • info@plantenwanden.nl